Cennik / Tłumaczenia / Język norweski

Tłumaczenia przysięgłe

Każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń przysięgłych (inaczej: „uwierzytelnionych” bądź „poświadczonych”) z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1125 znaków
z języka polskiego
na język norweski
z języka norweskiego
na język polski
usługa standardowa 70 PLN brutto 55 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +30% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) +50% do stawki
sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia
sporządzonego przez inną osobę
50% stawki
sporządzenie poświadczonego odpisu pisma 30% stawki
dodatkowy poświadczony egzemplarz tłumaczenia 30% stawki
skan poświadczonego tłumaczenia 15% stawki

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w podzakładce „FAQ / tłumaczenia”.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce „oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na język norweski / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 70
2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego / str. nr. 1 1 70
3 Faktura VAT 1 70
4 Karta pojazdu 2 140
5 Odpis skrócony aktu urodzenia 1 70
6 Odpis skrócony aktu małżeństwa 1 70
7 Paszport 1 70
8 Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały 1 70
9 Rachunek uproszczony 1 70
10 Świadectwo czeladnicze / mistrzowskie 1 70
11 Świadectwo kwalifikacyjne D/E 2 140
12 Świadectwo ukończenia kursu 2 140
13 Świadectwo ukończenia szkoły średniej / str. nr. 1 1 70
14 Świadectwo zatrudnienia 2 140
15 Umowa o pracę 4 280
16 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2 140
17 Wyciąg z rachunku bankowego 1 70
18 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 1 70
19 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 1 70
20 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 1 70

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce „oferta / tłumaczenia / język norweski

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka norweskiego na język polski / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Ansettelsesbevis 3 165
2 Arbeidskontrakt / Arbeidsavtale 4 220
3 Bostedsattest 1 55
4 Faktura 1 55
5 Firmaattest 1 55
6 Fødselsattest 1 55
7 Fødselsnummerbekreftelse 1 55
8 Kontoutskrift 1 55
9 Melding om dødsfall 1 55
10 Motorvognregisteret / attesttd 2 110
11 Legeerklæring 2 110
12 Lønnsspesifikasjon 2 110
13 Lønns- og trekkoppgave 2 110
14 Oppholdstillatelse / vedtak 2 110
15 Registerutskrift fra enhetsregisteret / Brønnøysund 2 110
16 Skatteoppgjør 2 110
17 Underretning om registrert flytting 1 55
18 Vigselattest 1 55
19 Vitnemål 4 220
20 Vognkort 2 110

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat ,wykonywanych tłumaczeń w zakładce „oferta / tłumaczenia / język norweski

Promocje w listopadzie i grudniu
tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język norweski / usługa standardowa

lp. nazwa dokumentu cena promocyjna za 1 stronę
tłumaczeniową brutto
1 Odpis zupełny aktu małżeństwa 60
2 Suplement do dyplomu 60
3 Świadectwo pracy 60

Tłumaczenia zwykłe

Również w przypadku tłumaczeń zwykłych każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1500 znaków
z języka polskiego
na język norweski
z języka norweskiego
na język polski
usługa standardowa 60 PLN brutto 45 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +30% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) +30% do stawki

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w podzakładce „FAQ / tłumaczenia”.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce „oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Tłumaczenia ustne

Firma „Plus 47” wykonuje także usługi w zakresie tłumaczeń ustnych - konsekutywnych oraz szeptanych - z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski. Każde zlecenie tłumaczenia ustnego wyceniane jest indywidualnie i zależy od tematyki, której dotyczy spotkanie, miejsca wykonania zlecenia, ilości czasu między zleceniem tłumaczenia a jego wykonaniem.

Więcej informacji na temat tłumaczeń ustnych znajdziecie Państwo w zakładce „oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK