Cennik / Tłumaczenia / Język niemiecki

Tłumaczenia przysięgłe

Każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń przysięgłych (inaczej: „uwierzytelnionych” bądź „poświadczonych”) z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1125 znaków
z języka polskiego
na język niemiecki
z języka niemieckiego
na język polski
usługa standardowa 60 PLN brutto 45 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +30% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) +30% do stawki
sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia
sporządzonego przez inną osobę
50% stawki
sporządzenie poświadczonego odpisu pisma 30% stawki
dodatkowy poświadczony egzemplarz tłumaczenia 30% stawki
dodatkowy poświadczony
egzemplarz tłumaczenia
30% stawki

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w zakładce FAQ / tłumaczenia.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język niemiecki

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na język niemiecki / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 60
2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego / str. nr. 1 1 60
3 Faktura VAT 1 60
4 Karta pojazdu 2 120
5 Odpis skrócony aktu urodzenia 1 60
6 Odpis skrócony aktu małżeństwa 1 60
7 Paszport 1 60
8 Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały 1 60
9 Rachunek uproszczony 1 60
10 Świadectwo czeladnicze / mistrzowskie 1 60
11 Świadectwo kwalifikacyjne D/E 2 120
12 Świadectwo ukończenia kursu 2 120
13 Świadectwo ukończenia szkoły średniej / str. nr. 1 1 60
14 Świadectwo zatrudnienia 2 120
15 Umowa o pracę 4 240
16 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2 120
17 Wyciąg z rachunku bankowego 1 60
18 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 1 60
19 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 1 60
20 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 1 60

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język niemiecki

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka niemieckiego na język polski / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Abschlusszeugnis 1 45
2 Antrag 2 90
3 Arbeitsvertrag 4 180
4 Ausbildungszeugnis 2 90
5 Bescheinigung 2 90
6 Diplom 1 45
7 Fahrzeugbrief 2 90
8 Fahrzeugschein 2 90
9 Gekürzte Abschrift der Geburtsurkunde 1 45
10 Gekürzte Abschrift der Heiratsurkunde 1 45
11 Gekürzte Abschrift der Sterbeurkunde 1 45
12 Kaufvertrag 2 90
13 Lebenslauf 2 90
14 Meisterprüfungszeugnis 2 90
15 Rechnung 1 45
16 Staatsangehörigkeitsausweis 1 45
17 Volle Abschrift der Geburtsurkunde 2 90
18 Volle Abschrift der Heiratsurkunde 2 90
19 Volle Abschrift der Sterbeurkunde 2 90
20 Zwischenzeugnis 2 90

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język niemiecki

Promocje w listopadzie i grudniu
tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język norweski / usługa standardowa

lp. nazwa dokumentu cena promocyjna za 1 stronę
tłumaczeniową brutto
1 Odpis zupełny aktu małżeństwa 50
2 Suplement do dyplomu 50
3 Świadectwo pracy 50

Tłumaczenia zwykłe

Również w przypadku tłumaczeń zwykłych każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1500 znaków
z języka polskiego
na język norweski
z języka norweskiego
na język polski
usługa standardowa 45 PLN brutto 30 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +30% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) +30% do stawki

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w zakładce FAQ / tłumaczenia.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język niemiecki

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Tłumaczenia ustne

Firma „Plus 47” wykonuje także usługi w zakresie tłumaczeń ustnych - konsekutywnych oraz szeptanych - z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Każde zlecenie tłumaczenia ustnego wyceniane jest indywidualnie i zależy od tematyki, której dotyczy spotkanie, miejsca wykonania zlecenia, ilości czasu między zleceniem tłumaczenia a jego wykonaniem.

Więcej informacji na temat tłumaczeń ustnych znajdziecie Państwo w zakładce oferta / tłumaczenia / język niemiecki

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK