Cennik / Tłumaczenia / Język norweski

Tłumaczenia przysięgłe/uwierzytelnione

Każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń przysięgłych (inaczej: „uwierzytelnionych” bądź „poświadczonych”) z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1125 znaków
z języka polskiego
na język norweski
z języka norweskiego
na język polski
usługa standardowa 80 PLN brutto 60 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +50% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) wg cennika redaktora językowego
sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia
sporządzonego przez inną osobę
50% stawki
sporządzenie poświadczonego odpisu pisma 30% stawki
dodatkowy poświadczony egzemplarz tłumaczenia 30% stawki
skan poświadczonego tłumaczenia 15% stawki

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w podzakładce FAQ / tłumaczenia.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na język norweski / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 80
2 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego / str. nr 1 1 80
3 Faktura VAT 1 80
4 Karta pojazdu 1 80
5 Odpis skrócony aktu urodzenia 1 80
6 Odpis skrócony aktu małżeństwa 1 80
7 Paszport 1 80
8 Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały 1 80
9 Rachunek uproszczony 1 80
10 Świadectwo czeladnicze / mistrzowskie 1 80
11 Świadectwo kwalifikacyjne D/E 2 160
12 Świadectwo ukończenia kursu / str. nr 1 1 80
13 Świadectwo ukończenia szkoły średniej / str. nr 1 1 80
14 Świadectwo zatrudnienia 2 160
15 Umowa o pracę 2 160
16 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2 160
17 Wyciąg z rachunku bankowego 1 80
18 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 1 80
19 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 1 80
20 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 1 80

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język norweski

Przykładowa wycena tłumaczeń przysięgłych z języka norweskiego na język polski / tryb standardowy:

lp. nazwa dokumentu liczba stron* cena / PLN
brutto
1 Ansettelsesbevis 1 60
2 Arbeidskontrakt / Arbeidsavtale 2 120
3 Bostedsattest 1 60
4 Faktura 1 60
5 Firmaattest 1 60
6 Fødselsattest 1 60
7 Fødselsnummerbekreftelse 1 60
8 Kontoutskrift 1 60
9 Melding om dødsfall 1 60
10 Motorvognregisteret / attest 2 120
11 Legeerklæring 1 60
12 Lønnsspesifikasjon 1 60
13 Lønns- og trekkoppgave 1 60
14 Oppholdstillatelse / vedtak 1 60
15 Registerutskrift fra enhetsregisteret / Brønnøysund 1 60
16 Skatteoppgjør 1 60
17 Underretning om registrert flytting 1 60
18 Vigselattest 1 60
19 Vitnemål 2 120
20 Vognkort 1 60

* Podana liczba stron tłumaczeniowych jest liczbą przybliżoną i nie jest wiążąca - zależy od ilości informacji zawartych w przedłożonych do tłumaczenia dokumentach i może ulec zmianie.

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Więcej informacji na temat ,wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język norweski

Tłumaczenia zwykłe

Również w przypadku tłumaczeń zwykłych każdy tekst przyjmowany do tłumaczenia jest wyceniany indywidualnie. Tekst do wyceny można przedstawić bezpośrednio w biurze, przesłać faksem lub mail'em w formie skanu, w formacie Word lub Pdf. Przy większych zleceniach istnieje możliwość uzyskania korzystnego rabatu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat stawek oraz przykładową wycenę tłumaczeń zwykłych (nieuwierzytelnionych) z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

1 strona tłumaczeniowa
1800 znaków
z języka polskiego
na język norweski
z języka norweskiego
na język polski
usługa standardowa 70 PLN brutto 50 PLN brutto
usługa ekspresowa +30% do stawki
usługa superekspresowa +50% do stawki
tłumaczenia specjalistyczne +50% do stawki
dodatkowa redakcja językowa (dotyczy tekstów przeznaczonych do publikacji) wg cennika redaktora językowego

Odpowiedzi na pytania Jak oblicza się stronę tłumaczeniową? Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa? W jaki sposób można dokonać płatności? Jak uzyskać rabat? i wiele innych znajdziecie Państwo w podzakładce FAQ / tłumaczenia.

Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń w zakładce oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Tłumaczenia ustne

Firma „Plus 47” wykonuje także usługi w zakresie tłumaczeń ustnych - konsekutywnych oraz szeptanych - z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski. Każde zlecenie tłumaczenia ustnego wyceniane jest indywidualnie i zależy od tematyki, której dotyczy spotkanie, miejsca wykonania zlecenia, ilości czasu między zleceniem tłumaczenia a jego wykonaniem.

Więcej informacji na temat tłumaczeń ustnych znajdziecie Państwo w zakładce oferta / tłumaczenia / język norweski

napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK