Oferta / Najczęściej zadawane pytania - FAQ / Tłumaczenia

 • 1.Jakiego rodzaju tłumaczenia oferuje firma „Plus 47”?
  Firma „Plus 47” wykonuje tłumaczenia pisemne (przysięgłe i zwykłe) oraz ustne (szeptane i konsekutywne) z języka norweskiego i niemieckiego na język polski, z języka polskiego na język norweski i niemiecki oraz z języka niemieckiego na język norweski i z języka norweskiego na język niemiecki. Więcej informacji na temat wykonywanych tłumaczeń znajdziecie Państwo w zakładce oferta / tłumaczenia.
 • 2.Czy można otrzymać wycenę tłumaczenia przed realizacją zlecenia?
  Oczywiście. Wystarczy skontaktować się z firmą oraz przesłać drogą elektroniczną dokument lub tekst przeznaczony do tłumaczenia.

  Wysyłając dokument lub tekst droga elektroniczną zachęcamy do skorzystania z następującej instrukcji skanowania:

  1. W Windowsie XP naciśnij start -> wszystkie programy -> akcesoria i wybierz "kreator skanera i aparatu fotograficznego"
  2. Kliknij "dalej" aby przejść do skanowania. "Typ obrazu" wybierz "niestandardowy" i kliknij "ustawienia niestandardowe", wybierz rozdzielczość skanowania 300DPI i kliknij OK. Po zamknięciu okna rozdzielczości możesz kliknąć "podgląd" aby upewnić się, że kartka dobrze leży w skanerze, lub "dalej" aby przejść do dalszego kroku. Wybierz dowolną nazwę pliku i lokalizację, jako typ wybierz JPG. Kliknięcie "Dalej" rozpocznie skanowanie.
  3. Po zakończeniu skanowania możesz zakończyć pracę, kliknąć "przejdź do folderu" aby otworzyć folder z zeskanowanym plikiem w Eksploratorze Windows, lub - jeśli masz więcej stron do zeskanowania - kliknąć wstecz i wymienić kartkę w skanerze.
 • 3.W jaki sposób można zlecić wykonanie tłumaczenia?
  Procedura zlecenia wykonania tłumaczenia nie jest skomplikowana i opiera się na wykonaniu kilku prostych czynności:

  1. kontakt telefoniczny bądź mail'owy z firmą „Plus 47” – dane teleadresowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt;
  2. przesłanie drogą elektroniczną skanu dokumentu / tekstu przeznaczonego do tłumaczenia (w przypadku tłumaczeń przysięgłych lub zwykłych) lub tekstu w formacie Word albo Pdf (w przypadku tłumaczeń zwykłych);
  3. wstępna wycena tłumaczenia dokonana przez tłumacza;
  4. uzgodnienie terminu i warunków wykonania tłumaczenia;
  5. wpłata przez Klienta 20% zaliczki na firmowe konto bankowe – nr konta w zakładce kontakt;
  6. dostarczenie przez Klienta dokumentu lub tekstu do tłumaczenia:
   • w przypadku tłumaczeń przysięgłych: oryginał dokumentu (przesłany pocztą jako przesyłka polecona lub kurierska) lub kserokopia dokumentu poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (przesłana jako przesyłka polecona)
   • w przypadku tłumaczeń zwykłych wystarczy przesłany wcześniej mail z załączonym skanem tekstu lub tekstem w formacie Word albo Pdf; do tłumaczenia zwykłego można przesłać pocztą poleconą również oryginał lub kserokopię tekstu;
 • 4.Czy istnieje możliwość wykonania tłumaczenia przysięgłego na podstawie kserokopii dokumentu niepoświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem?
  Tak, istnieje możliwość wykonania tłumaczenia przysięgłego na podstawie kserokopii dokumentu niepoświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Jednak w takim przypadku na wykonanym tłumaczeniu zostaje umieszczona adnotacja, iż tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kserokopii dokumentu, a nie jego oryginału.

  Umieszczenie adnotacji na tłumaczeniu, iż zostało ono wykonane na podstawie przedłożonego oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie możliwe jest jedynie w przypadku dostarczenia do biura firmy dokumentu oryginalnego lub kserokopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
 • 5.W jakie dni i jakich godzinach czynne jest biuro?
  Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku między 08:00 a 16:00. W przypadku kontaktu bezpośredniego prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania – telefonicznie lub mail'owo.

  Biuro jest zamknięte w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.
 • 6.Co to jest usługa standardowa, ekspresowa i superekspresowa?
  usługa standardowa – usługa wykonana w ciągu 5 dni roboczych; dzień rozpoczęcia wykonania tłumaczenia jest ustalany z Klientem w momencie zlecania wykonania usługi.

  usługa ekspresowa - usługa wykonana w ciągu 2 dni roboczych; dzień rozpoczęcia wykonania tłumaczenia jest ustalany z Klientem w momencie zlecania wykonania usługi.

  usługa superekspresowa - usługa wykonana w ciągu 24 godzin licząc od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji;
 • 7.Co to jest strona tłumaczeniowa?
  Strona tłumaczeniowa to strona zawierająca odpowiednią ilość znaków w wykonanym tłumaczeniu. W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona tłumaczeniowa to 1125 znaków. W przypadku tłumaczeń zwykłych firma „Plus 47” przyjmuje 1500 znaków jako jedną stronę tłumaczeniową. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.
 • 8.Co to jest znak?
  Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Definicja powyższa została zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
 • 9.Ile stron tłumaczeniowych wykonywanych jest w ciągu 1 dnia?
  Ilość stron tłumaczeniowych wykonywanych w ciągu 1 dnia nie jest ściśle określona i zależy od stopnia trudności tłumaczenia. Przeciętnie w ciągu jednego dnia dokonuje się tłumaczenia 5-8 stron tłumaczeniowych.
 • 10.Co to jest tłumaczenie specjalistyczne?
  Tłumaczenie specjalistyczne to tłumaczenie dokumentów i tekstów o wysokim stopniu trudności. Do takich tłumaczeń zaliczają się np. tłumaczenia tekstów medycznych.
 • 11.Co to jest korekta językowa?
  Korekta językowa to sprawdzenie i ewentualnie poprawienie tekstu pod kątem jego poprawności stylistycznej. Firma „Plus 47” oferuje swoim Klientom korekty językowe tekstów w języku norweskim, niemieckim i polskim. Korekty wykonują osoby posiadające doskonałą intuicję językową w przypadku obu języków (norweskiego i polskiego, niemieckiego i polskiego oraz niemieckiego i norweskiego). Więcej informacji na temat partnerów firmy „Plus 47” znajdziecie Państwo w zakładce partnerzy.
 • 12.W zakładce „cennik” znalazłem wycenę skanu poświadczonego tłumaczenia. Czy mógłbym uzyskać więcej informacji na temat tej usługi?
  Jest to usługa umożliwiająca szybszy dostęp do przetłumaczonego dokumentu lub tekstu opatrzonego pieczęcią i podpisem, czyli dostęp do dokumentu lub tekstu przed otrzymaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej.
 • 13.Czy firma „Plus 47” udziela rabatów i w jakiej wysokości?
  Firma udziela rabatów stałym Klientom oraz w przypadku większych zleceń. Za stałych Klientów uważa się Klientów, którzy zlecili firmie wykonanie tłumaczenia minimum 3 razy. Również Klient, który zleca naszej firmie wykonanie tłumaczenia po raz pierwszy może uzyskać rabat, jeżeli objętość dokumentu / dokumentów lub tekstu / tekstów przekracza 10 stron tłumaczeniowych. W jednym i drugim przypadku udzielamy 10% rabatu.

  W każdym miesiącu nasza firma wyznacza również dokumenty objęte promocją – szczegóły oferty promocyjnej znajdziecie Państwo w zakładce cennik / język norweski oraz cennik / język niemiecki.
 • 14.W jaki sposób można odebrać gotowe tłumaczenie?
  Wykonane tłumaczenie przysięgłe:
  1. można odebrać osobiście w biurze – po uprzednim ustaleniu daty i godziny odbioru;
  2. może zostać wysłane jako przesyłka polecona priorytetowa na podany przez Klienta adres (koszt przesyłki ponosi nasza firma); w takim przypadku przesyłka zostaje wysłana po dokonaniu płatności – szczegóły dotyczące płatności znajdują się poniżej;
  3. może zostać wysłane jako przesyłka kurierska na podany przez Klienta adres (koszt przesyłki ponosi Klient); w takim przypadku przesyłka zostaje wysłana po dokonaniu płatności – szczegóły dotyczące płatności znajdują się poniżej;
  Wykonane tłumaczenie zwykłe:
  1. można odebrać osobiście w biurze – po uprzednim ustaleniu daty i godziny odbioru; w takim przypadku płatność dokonywana jest gotówką;
  2. może zostać wysłane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mail'owy; w takim przypadku tłumaczenie zostaje wysłane po dokonaniu płatności – szczegóły dotyczące płatności znajdują się poniżej;
  3. może zostać wysłane jako przesyłka polecona priorytetowa na podany przez Klienta adres (koszt przesyłki ponosi nasza firma); w takim przypadku przesyłka zostaje wysłana po dokonaniu płatności – szczegóły dotyczące płatności znajdują się poniżej;
 • 15.W jaki sposób można dokonać płatności za tłumaczenie?
  Płatności za tłumaczenie dokonuje się w 2 fazach:

  Faza pierwsza - po otrzymaniu informacji na temat warunków realizacji zlecenia oraz ich akceptacji Klient:
  1. wpłaca zaliczkę w wysokości 20% ustalonej kwoty na rachunek bankowy firmy – nr konta bankowego oraz dane potrzebne do wykonania przelewu znajdują się w zakładce kontakt;
  2. przesyła faksem dowód wpłaty, czyli kopię przekazu pocztowego lub bankowe potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie przelewu dokonanego przez internet – nr faksu znajdziecie Państwo w zakładce kontakt;
  Faza druga – po otrzymaniu informacji z firmy o wykonaniu zlecenia Klient:
  1. wpłaca pozostałą kwotę na rachunek bankowy firmy – nr konta bankowego oraz dane potrzebne do wykonania przelewu znajdują się w zakładce kontakt
  2. przesyła faksem dowód wpłaty , czyli kopię przekazu pocztowego lub bankowe potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie przelewu dokonanego przez internet – nr faksu znajdziecie Państwo w zakładce kontakt
  Uwaga! Wykonane tłumaczenie będzie wydane Klientowi lub przesłane pocztą tylko po uprzednim uregulowaniu wszystkich płatności.

Mamy nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia okazały się pomocne. Prosimy o kontakt, jeżeli nie odpowiedzieliśmy na wszystkie Państwa pytania związane z wykonywanymi przez nas tłumaczeniami.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK