Oferta / Nauka języków obcych / Język niemiecki

Język niemiecki, obok języka angielskiego, to język obcy, którego uczy się w Polsce bardzo dużo osób. Niestety ze względu na uwarunkowania historyczne i rozpowszechnione stereotypy nie należy do języków bliskich naszym sercom. A szkoda. Język niemiecki jest bowiem językiem po prostu pięknym – melodyjnym i cudownie zaskakującym. W dodatku z powodu bliskości wspólnej granicy oraz niemieckim inwestycjom w naszym kraju jest także, a może przede wszystkim, językiem, którego umiejętność, szczególnie tu, na Dolnym Śląsku, po prostu się przydaje. Dzięki jego znajomości mamy możliwość znalezienia bardziej satysfakcjonującej i lepiej płatnej pracy, możemy porozumieć się z wieloma mieszkańcami Wspólnoty, studiować na wielu uniwersytetach i uczelniach wyższych – w samych Niemczech jest ich ponad 340, a wiele z nich cieszy się bardzo dobrą renomą na całym świecie. Dlatego warto uczyć się tego języka, a poprzez jego znajomość lepiej poznać bogatą kulturę i lepiej rozumieć mentalność naszych zachodnich sąsiadów, której kwintesencja nie zawiera się tylko i jedynie w bardzo dobrze znanym nam, Polakom, powiedzeniu, iż „Ordnung muss sein”.

O języku

Język niemiecki jest językiem ojczystym dla ponad 105 milionów osób, przede wszystkim dla obywateli Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Luksemburga i Liechtensteinu. Dlatego niemiecki to najczęściej używany język ojczysty w Unii Europejskiej, częściej używany niż angielski, francuski czy hiszpański. Należy do grupy zachodniej rodziny języków germańskich. W rzeczywistości stanowi on grupę kilku języków zachodniogermańskich, które często są określane jako języki niemieckie, w pewnym stopniu różniących się od siebie. Na szczęście wystarczy władać standardowym językiem niemiecki, tzw. „Hochdeutsch”, aby móc porozumieć się w krajach niemieckojęzycznych. Dlatego przede wszystkim tej standardowej formy języka niemieckiego uczą się obcokrajowcy. Hochdeutsch powstał w oparciu o Biblię Marcina Luthra, której podstawą z kolei był język mówiony używany w Górnej Saksonii i Turyngii. Zasadniczo język niemiecki zaliczany jest do typu języków fleksyjnych, czyli takich, które mają rozbudowany system odmiany gramatycznej. Jednak w porównaniu z mnogością przypadków, końcówek i ilości odmian, jakie znajdujemy np. w naszym ojczystym języku polskim będącym także językiem fleksyjnym, system języka niemieckiego jest bardzo uproszczony, co w dużym stopniu ułatwia jego naukę.

Kursy

Ze względu na różnorodne doświadczenie dydaktyczne, adekwatne przygotowanie pedagogiczno-metodyczne oraz bogaty i stale rozbudowywany warsztat pracy potrafię przygotować i przeprowadzić każdy kurs języka niemieckiego – zarówno dla klientów prywatnych, firm komercyjnych, jak i instytucji oraz organizacji publicznych, dla osób indywidualnych i grup, dla młodzieży i dorosłych, dla specjalistów i fachowców, dla których znajomość języka niemieckiego jest umiejętnością konieczną, aby otrzymać satysfakcjonującą i dobrze płatną posadę na tamtejszym rynku pracy, dla studentów pragnących kształcić się w Niemczech oraz dla osób, które szkoląc się lub pracując w Polsce chciałyby rozwinąć znajomość języka niemieckiego. W firmie „Plus 47” ofertę dla siebie znajdą zarówno osoby pragnące w krótkim czasie nauczyć się podstawowej komunikacji w języku niemieckim, jak również takie, które chciałyby przełamać barierę językową, nauczyć się języka branżowego z takich dziedzin jak np. medycyna, farmacja, budownictwo lub usługi, rozwinąć już posiadane umiejętności językowe albo przygotować się do egzaminów państwowych, pisemnych i ustnych.

Rodzaje kursów

Firma „Plus 47” oferuje swoim klientom kursy ogólne, konwersacyjne, zawodowe, egzaminacyjne i biznesowe na poziomie elementarnym, początkującym, średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym. Częstotliwość, intensywność oraz pora zajęć dostosowana jest do umiejętności i możliwości klienta, firma organizuje bowiem kursy w najdogodniejszym dla klienta czasie – zarówno rano, przed południem, po południu, jak również wieczorem. Proponujemy kursy dla osób zainteresowanych nauka raz w tygodniu, a także kursy standardowe – zajęcia odbywają się wówczas dwa razy w tygodniu. W swojej ofercie posiadamy także kursy przyspieszone, jak również intensywne skierowane do osób, które chciałyby nabyć umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w bardzo krótkim czasie. Każdy kurs języka niemieckiego, niezależnie od jego profilu oraz poziomu, jest przygotowywany i przeprowadzany w oparciu o indywidualne potrzeby i cele osoby lub osób, które chciałyby podjąć lub kontynuować naukę. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzony zostaje wywiad z klientem, podczas którego określamy jego indywidualne predyspozycje i preferencje, definiujemy cel nauki, jak również ustalamy poziom, częstotliwość, intensywność, długość kursu oraz jego porę. Dzięki elastycznej formule zajęć naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Klient przed podjęciem ostatecznej decyzji ma możliwość sprawdzenia, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod będą prowadzone zajęcia, ponieważ pierwsza lekcja jest lekcją pokazową, którą klient otrzymuje w prezencie.

Metody nauczania

W swojej pracy jako lektor języków obcych wykorzystuję osiągnięcia współczesnej metodyki. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które posiadam doskonale wiem, w jaki sposób uczniowie najłatwiej i najszybciej nabywają praktyczne umiejętności językowe oraz pokonują to, co w nauce języka obcego najtrudniejsze, czyli barierę językową a także potrafię w ciekawy sposób pracować zarówno z tekstem pisanym, jak i mówionym. Podczas zajęć koncentruję się na kształtowaniu i rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych – zarówno umiejętności mówienia, umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej, w tym wypełniania oficjalnych formularzy, sporządzania raportów oraz pisania życiorysów – w proporcjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Te proporcje inaczej będą się bowiem rozkładać w przypadku osób, które pragną zdać egzamin państwowy z języka niemieckiego, inaczej w przypadku osób, które chciałyby podjąć taką pracę w Niemczech, która nie wymaga od nich udokumentowania umiejętności językowych odpowiednim certyfikatem, jeszcze inaczej w przypadku osób, które chciałyby po prostu lepiej radzić sobie w szkole czy w pracy w Polsce. Przygotowując i prowadząc zajęcia dbam o zapewnienie najwyższych standardów nauczania oraz maksymalne wykorzystanie czasu poświęconego nauce i dlatego dokładam wszelkich starań, aby była ona efektywna, ale zarazem przyjemnym i interesującym doświadczeniem, a materiał podany w prosty, ale atrakcyjny sposób. Dlatego prowadząc zajęcia wykorzystuję nowoczesne metody audio-wizualne, bogaty warsztat dydaktyczny, składający się głównie z najnowszych materiałów szkoleniowych dostępnych na polskim i niemieckim rynku, tworzę własne materiały dydaktyczne, biorę pod uwagę indywidualny styl uczenia się, predyspozycje, preferencje oraz cele moich uczniów, motywuję i aktywizuję ich do intensywnej pracy oraz zachęcam do poszukiwania reguł rządzących językiem, stwarzam warunki do kreatywnego wykorzystywania i rozwijania nabytych umiejętności, uczę myślenia w języku obcym, na bieżąco badam postępy w nauce. Zapisując się na prowadzony przeze mnie kurs otrzymujecie Państwo:

  • możliwość nauczenia się języka niemieckiego w szybki, prosty i interesujący sposób w przyjemnej i niepowtarzalnej atmosferze pod okiem profesjonalnej i doświadczonej nauczycielki;
  • zajęcia dopasowane do swoich potrzeb, celów i możliwości;
  • dostęp do podręczników i fachowej literatury;
  • dodatkowe bezpłatne porady i wskazówki metodyczne dotyczące m.in. sposobów indywidualnego uczenia się języka obcego, rozwiązywania zadań domowych, przygotowania do egzaminów językowych pisemnych i ustnych, efektywnego zarządzania czasem podczas składania egzaminu, rozwiązywania pojawiających się problemów językowych;
  • dodatkowe bezpłatne informacje praktyczne na temat m.in. realiów życia w Niemczech, niemieckich instytucji publicznych, niemieckiego rynku pracy;
  • dodatkowe bezpłatne informacje szczegółowe na temat państwowych egzaminów językowych, m.in. ich części składowych, terminów i miejsc ich przeprowadzania, kryteriów ich oceny;
  • rabaty w przypadku korzystania z usług tłumaczeniowych;

Zachęcam do skorzystania z moich usług wszystkie osoby poszukujące lektora języka niemieckiego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, umie zdefiniować cele, dostosować system szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta oraz przygotować i przeprowadzić interesujące zajęcia, potrafi zmotywować do nauki, jest cierpliwy i wyrozumiały, ale także konsekwentny. Proszę pamiętać, że sukces w nauce języka obcego jest możliwy do osiągnięcia. Wystarczy skontaktować się z firmą „Plus 47”. Dodatkowe informacje na temat kursów języka niemieckiego znajdziecie Państwo w zakładkach „Cennik/nauka języków obcych/język niemiecki”, „Oferta/FAQ/nauka języków obcych” oraz „Oferta/nauka języków obcych/opinie studentów”

Doświadczenie

Swoje pierwsze kroki w dziedzinie nauczania języków obcych postawiłam kilkanaście lat temu będąc studentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim. Postanowiłam wówczas zdobyć więcej umiejętności praktycznych i dlatego podjęłam pracę w szkole podstawowej oraz w klubach osiedlowych, gdzie uczyłam dzieci i młodzież języka niemieckiego. Wiedza teoretyczna jak i umiejętności praktyczne zdobyte w tamtych latach podczas zajęć metodycznych, praktyk szkolnych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą, procentowały przez cały rozwój mojej dotychczasowej kariery zawodowej, która na dobre rozwinęła się po studiach filologicznych w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem wykorzystywałam je pracując jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej, ucząc w ramach własnej działalności gospodarczej języka niemieckiego i norweskiego dzieci, młodzież i dorosłych, realizując na podstawie własnych programów autorskich kursy języka zawodowego dla specjalistów reprezentujących różnorodne branże. Wiedza, umiejętności, a także doświadczenie zdobyte przez te kilkanaście ostatnich lat procentują również dziś, kiedy moimi klientami są fizjoterapeuci, psychologowie, farmaceuci, inżynierowie, nauczyciele, informatycy, fryzjerzy oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Egzaminy

Dobra znajomość niemieckiego stwarza wiele możliwości zarówno zawodowych jak i edukacyjnych, zwłaszcza jeśli poświadczona jest certyfikatem językowym wydanym przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia. Egzaminy przeprowadzane przez jednostki akredytowane, również w Polsce, są znane na całym świecie a poświadczające je certyfikaty są respektowane przez pracodawców i ośrodki edukacyjne wielu krajów jako potwierdzenie kwalifikacji językowych. Zazwyczaj egzaminy organizowane przez instytucje akredytowane uwzględniają wszystkie poziomy i sprawności zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, od A1 dla początkujących do C2 oznaczającym najwyższy poziom znajomości języka. Dlatego do egzaminu niemieckiego może podejść każdy niezależnie od poziomu jego znajomości, wystarczy po prostu wybrać egzamin odpowiedni dla siebie, zarówno pod względem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem, jak i celu, dla którego taki egzamin składamy. Inny egzamin powinna bowiem wybrać osoba, która ma potrzebę udokumentowania umiejętności językowych w celach zawodowych, inny osoba pragnąca studiować na jednej z niemieckich uczelni, jeszcze inny osoba ubiegająca się o przyznanie obywatelstwa niemieckiego.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK