Oferta / Nauka języków obcych / Język norweski

W naszym kraju rozpowszechniony jest mit, iż wystarczy komunikować się w języku angielskim, aby otrzymać pracę w Norwegii, ponieważ większość społeczeństwa norweskiego dobrze posługuje się tym właśnie językiem. Jest to prawda, ale niestety tylko połowiczna. Prawdą jest bowiem, że przeciętny Norweg włada językiem angielskim o wiele lepiej niż przeciętny Polak. I prawdą jest także, że o wiele więcej Norwegów niż Polaków posiada praktyczną umiejętność komunikowania się w języku angielskim. I prawdą jest również, że czasami można otrzymać pracę w Norwegii nie znając języka norweskiego. Dotyczy to jednak jedynie osób zatrudnionych przy pracach sezonowych lub fachowców z nietypową specjalizacją. Wszyscy inni kandydaci na pracowników firm norweskich – pracownicy branży budowlanej i przemysłowej, lekarze, farmaceuci, stomatolodzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, nauczyciele, inżynierowie, informatycy, fryzjerki, kierowcy i wielu, wielu innych – muszą komunikować się w języku norweskim, aby otrzymać pracę w Norwegii. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ pracodawcy norwescy chcą zatrudniać przede wszystkim osoby komunikujące się w języku norweskim, natomiast personel medyczny dodatkowo obowiązują przepisy prawa dotyczące znajomości języka norweskiego na odpowiednim poziomie oraz sposobów weryfikacji tych umiejętności.

Drugim mitem dotyczącym Norwegii jest mit mówiący o tym, iż język norweski jest językiem, którego trudno jest się nauczyć. To również nie jest prawdą. W przeciwieństwie do języka polskiego język norweski nie jest językiem fleksyjnym, czyli takim, który posiada wiele odmian i końcówek gramatycznych, dlatego Polakowi o wiele łatwiej i szybciej jest się nauczyć języka norweskiego, niż Norwegowi polskiego. Ponadto język norweski spokrewniony jest z językiem angielskim i niemieckim i tego typu pokrewieństwo dodatkowo ułatwia jego naukę. Już po zaledwie kilku pierwszych lekcjach uczeń jest w stanie budować samodzielnie proste wypowiedzi i dzięki temu zaczyna być komunikatywny. Dlatego systematyczna praca pod okiem profesjonalnego lektora w przypadku języka norweskiego daje w bardzo krótkim czasie rewelacyjne efekty.

I wreszcie trzeci mit to mit o braku w Polsce profesjonalnej kadry, która w przystępny i ciekawy sposób potrafiłaby nauczyć tego wyjątkowego, ale mało w naszym kraju znanego języka. To również nie jest prawdą. Na przykład we Wrocławiu macie Państwo możliwość poznania języka norweskiego pod opieką doświadczonej i kompetentnej lektorki, posiadającej wykształcenie akademickie w zakresie nauczania języków obcych, tytuł magistra filologii norweskiej oraz tłumacza przysięgłego języka norweskiego, a także bogaty i nowoczesny warsztat dydaktyczny, doskonale znającej język, warunki życia w Norwegii oraz norweski rynek pracy – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

O języku

Do niedawna język norweski należał do grona języków dla nas, Polaków, egzotycznych. Jednak wraz z rosnącą liczbą osób wyjeżdżających do Norwegii, pracowników i studentów, stał się nam znacznie bliższy i użyteczny. Język norweski jest językiem urzędowym Królestwa Norwegii. W samej Norwegii posługuje się nim około 4,2 miliona osób. Należy do grupy północnej rodziny języków germańskich. Jest językiem niezwykłym i ciekawym, w którym ciągle jeszcze pobrzmiewa duch języka staronordyckiego, czyli języka dawnych Wikingów. Współczesny język norweski występuje w dwóch oficjalnych formach pisemnych – w tzw. formie „bokmål” i „nynorsk” - oraz wielu odmianach dialektycznych, ale pokrewieństwo z językiem angielskim i niemieckim bardzo ułatwia jego naukę. Forma „bokmål” jest językiem powstałym na bazie dawnego języka duńskiego, którym posługiwano się w Norwegii w trakcie trwającej blisko 500 lat unii personalnej z Danią. Jest formą najbardziej rozpowszechnioną, której używa około 85% Norwegów, przede wszystkim w miastach we wschodniej, południowo-wschodniej i północnej części kraju, a także w stolicy Norwegii - Oslo. Forma „nynorsk” powstała natomiast na bazie gwar ludowych występujących w zachodniej części Norwegii po zerwaniu w 1814 roku unii z Danią – obecnie używa jej około 15% Norwegów. Ze względu na to, iż odmianą „bokmål” posługuje się większość społeczeństwa norweskiego, dlatego przede wszystkim tę formę języka poznają obcokrajowcy uczący się języka norweskiego.

Kursy

Ze względu na różnorodne doświadczenie dydaktyczne, adekwatne przygotowanie pedagogiczno-metodyczne oraz bogaty i stale rozbudowywany warsztat pracy potrafię przygotować i przeprowadzić każdy kurs języka norweskiego – zarówno dla klientów prywatnych, firm komercyjnych, jak i instytucji oraz organizacji publicznych, dla osób indywidualnych i grup, dla młodzieży i dorosłych, dla specjalistów i fachowców, dla których znajomość języka norweskiego jest umiejętnością konieczną, aby otrzymać satysfakcjonującą i dobrze płatną posadę na tamtejszym rynku pracy, dla studentów pragnących kształcić się w Norwegii oraz dla fanów „północnych klimatów”, dla których język norweski to hobby. W firmie „Plus 47” ofertę dla siebie znajdą zarówno osoby pragnące w krótkim czasie nauczyć się podstawowej komunikacji w języku norweskim, jak również takie, które chciałyby przełamać barierę językową, nauczyć się języka branżowego z takich dziedzin jak np. medycyna, farmacja, budownictwo lub usługi, rozwinąć już posiadane umiejętności językowe albo przygotować się do egzaminów państwowych, pisemnych i ustnych.

Rodzaje kursów

Firma „Plus 47” oferuje swoim klientom kursy ogólne, konwersacyjne, zawodowe, egzaminacyjne i biznesowe na poziomie elementarnym, początkującym, średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym. Częstotliwość, intensywność oraz pora zajęć dostosowana jest do umiejętności i możliwości klienta, firma organizuje bowiem kursy w najdogodniejszym dla klienta czasie – zarówno rano, przed południem, po południu, jak również wieczorem. Proponujemy kursy dla osób zainteresowanych nauka raz w tygodniu, a także kursy standardowe – zajęcia odbywają się wówczas dwa razy w tygodniu. W swojej ofercie posiadamy także kursy przyspieszone, jak również intensywne skierowane do osób, które chciałyby nabyć umiejętność posługiwania się językiem norweskim w bardzo krótkim czasie. Każdy kurs języka norweskiego, niezależnie od jego profilu oraz poziomu, jest przygotowywany i przeprowadzany w oparciu o indywidualne potrzeby i cele osoby lub osób, które chciałyby podjąć lub kontynuować naukę. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzony zostaje wywiad z klientem, podczas którego określamy jego indywidualne predyspozycje i preferencje, definiujemy cel nauki, jak również ustalamy poziom, częstotliwość, intensywność, długość kursu oraz jego porę. Dzięki elastycznej formule zajęć naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Klient przed podjęciem ostatecznej decyzji ma możliwość sprawdzenia, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod będą prowadzone zajęcia, ponieważ pierwsza lekcja jest lekcją pokazową, którą klient otrzymuje w prezencie.

Metody nauczania

W swojej pracy jako lektor języków obcych wykorzystuję osiągnięcia współczesnej metodyki. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które posiadam doskonale wiem, w jaki sposób uczniowie najłatwiej i najszybciej nabywają praktyczne umiejętności językowe oraz pokonują to, co w nauce języka obcego najtrudniejsze, czyli barierę językową a także potrafię w ciekawy sposób pracować zarówno z tekstem pisanym, jak i mówionym. Podczas zajęć koncentruję się na kształtowaniu i rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych – zarówno umiejętności mówienia, umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej, w tym wypełniania oficjalnych formularzy, sporządzania raportów oraz pisania życiorysów – w proporcjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Te proporcje inaczej będą się bowiem rozkładać w przypadku osób, które pragną zdać egzamin państwowy z języka norweskiego, inaczej w przypadku osób, które mają prawo podjęcia pracy w Norwegii bez konieczności zdania państwowego egzaminu językowego, jeszcze inaczej w przypadku osób, które traktują naukę języka jako swoje hobby. Przygotowując i prowadząc zajęcia dbam o zapewnienie najwyższych standardów nauczania oraz maksymalne wykorzystanie czasu poświęconego nauce i dlatego dokładam wszelkich starań, aby była ona efektywna, ale zarazem przyjemnym i interesującym doświadczeniem, a materiał podany w prosty, ale atrakcyjny sposób. Dlatego prowadząc zajęcia wykorzystuję nowoczesne metody audio-wizualne, bogaty warsztat dydaktyczny, składający się głównie z najnowszych materiałów szkoleniowych dostępnych jedynie na rynku norweskim, tworzę własne materiały dydaktyczne, biorę pod uwagę indywidualny styl uczenia się, predyspozycje, preferencje oraz cele moich uczniów, motywuję i aktywizuję ich do intensywnej pracy oraz zachęcam do poszukiwania reguł rządzących językiem, stwarzam warunki do kreatywnego wykorzystywania i rozwijania nabytych umiejętności, uczę myślenia w języku norweskim, na bieżąco badam postępy w nauce. Zapisując się na prowadzony przeze mnie kurs otrzymujecie Państwo:

  • możliwość nauczenia się języka norweskiego w szybki, prosty i interesujący sposób w przyjemnej i niepowtarzalnej atmosferze pod okiem profesjonalnej i doświadczonej nauczycielki;
  • zajęcia dopasowane do swoich potrzeb, celów i możliwości;
  • dostęp do podręczników i fachowej literatury, niedostępnej na rynku polskim;
  • dodatkowe bezpłatne porady i wskazówki metodyczne dotyczące m.in. sposobów indywidualnego uczenia się języka norweskiego, rozwiązywania zadań domowych, przygotowania do egzaminów językowych pisemnych i ustnych, efektywnego zarządzania czasem podczas składania egzaminu, rozwiązywania pojawiających się problemów językowych;
  • dodatkowe bezpłatne informacje praktyczne na temat m.in. realiów życia w Norwegii, norweskich instytucji publicznych, norweskiego rynku pracy;
  • dodatkowe bezpłatne informacje szczegółowe na temat państwowych egzaminów językowych, m.in. ich części składowych terminów i miejsc ich przeprowadzania, kryteriów ich oceny;
  • rabaty w przypadku korzystania z usług tłumaczeniowych;

Zachęcam do skorzystania z moich usług wszystkie osoby poszukujące lektora języka norweskiego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, umie zdefiniować cele, dostosować system szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta oraz przygotować i przeprowadzić interesujące zajęcia, potrafi zmotywować do nauki, jest cierpliwy i wyrozumiały, ale także konsekwentny. Proszę pamiętać, że sukces w nauce języka obcego jest możliwy do osiągnięcia. Wystarczy skontaktować się z firmą „Plus 47” (przekierowanie na formularz kontaktowy).

Dodatkowe informacje na temat kursów języka norweskiego znajdziecie Państwo w zakładkach Cennik/nauka języków obcych/język norweski, Oferta / opinie studentów oraz Oferta/FAQ/nauka języków obcych

Doświadczenie

Swoje pierwsze kroki w dziedzinie nauczania języków obcych postawiłam kilkanaście lat temu będąc studentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim. Postanowiłam wówczas zdobyć więcej umiejętności praktycznych i dlatego podjęłam pracę w szkole podstawowej oraz w klubach osiedlowych, gdzie uczyłam dzieci i młodzież języka niemieckiego. Wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne zdobyte w tamtych latach podczas zajęć metodycznych, praktyk szkolnych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą, procentowały przez cały rozwój mojej dotychczasowej kariery zawodowej, która na dobre rozwinęła się po studiach filologicznych w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem wykorzystywałam je pracując jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej, ucząc w ramach własnej działalności gospodarczej języka niemieckiego i norweskiego dzieci, młodzież i dorosłych, przygotowując i prowadząc na podstawie własnych programów autorskich szkolenia językowe oraz egzaminy końcowe na zlecenie norweskiej firmy pośrednictwa pracy Adecco Norge AS dla pracowników takich specjalności jak elektrycy, cieśle konstrukcyjni i szalunkowi, zbrojarze, murarze, hydraulicy, spawacze, posadzkarze, malarze, operatorzy CNC, pracownicy produkcyjni, monterzy kadłubów okrętowych i wielu, wielu innych. Wiedza, umiejętności, a także doświadczenie zdobyte przez te kilkanaście ostatnich lat procentują również dziś, kiedy moimi klientami są fizjoterapeuci, psychologowie, farmaceuci, inżynierowie, nauczyciele, informatycy, fryzjerzy oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Egzaminy

Aby otrzymać legalną pracę w Norwegii za płacę zgodną z obowiązującymi przepisami wystarczy w przypadku większości zawodów zazwyczaj znajomość języka norweskiego w stopniu średniozaawansowanym, czasami nawet w stopniu jedynie podstawowym. Ale są zawody takie jak lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, fizjoterapeuta, stomatolog czy nauczyciel, w przypadku których sama znajomość języka nie wystarczy. Osoby, które wykonują jeden z wymienionych zawodów, dla których język norweski nie jest językiem ojczystym i które zdobyły wykształcenie w kraju swojego pochodzenia mają jednak możliwość otrzymania pracy zgodnej z własnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, muszą jednak udokumentować dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka norweskiego składając z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin językowy. Taka sama zasada obowiązuje studentów, którzy chcieliby podjąć pełne studia na jednym z norweskich uniwersytetów lub w jednej z norweskich szkół wyższych. Egzamin językowy uprawniający do podjęcia pracy w Norwegii np. personel medyczny lub do ubiegania się o miejsce na norweskim uniwersytecie albo w norweskiej szkole wyższej nosi nazwę „Test i norsk – høyere nivå”, popularnie zwany jest też „Bergenstesten”. Egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Obie formy egzaminu, pisemna i ustna, odbywają się w różnych terminach trzy razy w roku. Obie części są płatne, a opłatę egzaminacyjną ponosi kandydat osobiście. Część pisemna sprawdza umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomość gramatyki, zasób słownictwa oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnych. Na wniosek kandydata raz do roku, zazwyczaj w kwietniu lub w maju, egzamin pisemny może być przeprowadzony poza granicami Norwegii. Część ustna natomiast ocenia umiejętności komunikacyjne kandydata na poziomie wyższym, przede wszystkim umiejętność rozumienia cudzej wypowiedzi, umiejętność konstruowania własnej wypowiedzi ustnej, umiejętność interakcji i prowadzenia dyskusji, płynność wypowiedzi oraz wymowę. Egzamin ustny przeprowadzany jest jedynie na terenie Norwegii.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK