Oferta / Nauka języków obcych / Język polski dla obcokrajowców

Będąc obcokrajowcem studiującym czy pracującym w Polsce warto nauczyć się języka polskiego. Dzięki temu poradzicie sobie Państwo nie tylko w sytuacjach życia codziennego. Znajomość języka ułatwi Państwu zrozumienie mentalności Polaków oraz poznanie ich interesującej i bogatej kultury. Dzięki tej nowej umiejętności będziecie Państwo mieli także szansę na szybszą aklimatyzację w Polsce oraz na zawarcie większej ilości znajomości. I proszę się nie obawiać – języka polskiego naprawdę można się nauczyć. Świadczy o tym stale rosnąca liczba obcokrajowców pochodzących z najróżniejszych stron świata, studentów i pracowników firm, którzy uczestnicząc w kursach języka polskiego potrafili się go nauczyć.

O języku

Język polski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Jest blisko spokrewniony z językiem czeskim i słowackim. W chwili obecnej jest językiem ojczystym dla około 44 milionów osób mieszkających w Polsce oraz poza jej granicami. Polski to języki o rozbudowanym systemie fleksyjnym. Jest to także język, który posiada nie tylko odmianę literacką, ale także dialekty i gwary, co dodatkowo go wzbogaca. W zależności od regionu, w jakim się znajdziemy, spotkamy się z odmiennym słownictwem, sposobem wymawiania niektórych głosek czy zmienionym akcentem. Różnice te w większości przypadków nie są duże i nie zakłócają komunikacji. Poza tym zdecydowana większość Polaków posługuje się na co dzień ogólną odmianą języka, czyli językiem, który słyszymy w mediach, w którym pisane są książki i kręcone filmy. Dlatego mieszkaniec Polski zachodniej nie będzie miał problemów w porozumieniu się z osobami pochodzącymi z Małopolski, Kujaw, Mazowsza czy Mazur.

Kursy

Ze względu na różnorodne doświadczenie dydaktyczne, adekwatne przygotowanie pedagogiczno-metodyczne oraz bogaty i stale rozbudowywany warsztat pracy potrafię przygotować i przeprowadzić każdy kurs języka polskiego – zarówno dla klientów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w nauce języka, jak również dla tych, którzy już potrafią się komunikować, ale chcieliby tę umiejętność jeszcze rozwijać. W firmie „Plus 47” ofertę dla siebie znajdą zarówno osoby pragnące w krótkim czasie nauczyć się podstawowej komunikacji w języku polskim, jak również takie, które chciałyby przełamać barierę językową, nauczyć się języka branżowego z takich dziedzin jak np. medycyna, farmacja, stomatologia czy ekonomia, rozwinąć już posiadane umiejętności językowe albo przygotować się do egzaminów państwowych, pisemnych i ustnych. Oferta firmy „Plus 47” w zakresie nauki języka polskiego skierowana jest przede wszystkim do osób studiujących i / lub pracujących w Polsce, których językiem ojczystym jest język norweski, szwedzki, duński lub niemiecki.

Rodzaje kursów

Firma „Plus 47” oferuje swoim klientom kursy ogólne, konwersacyjne, zawodowe, egzaminacyjne i biznesowe na poziomie elementarnym, początkującym, średnio-zaawansowanym oraz zaawansowanym. Częstotliwość, intensywność oraz pora zajęć dostosowana jest do umiejętności i możliwości klienta, firma organizuje bowiem kursy w najdogodniejszym dla klienta czasie – zarówno rano, przed południem, po południu, jak również wieczorem. Proponujemy kursy dla osób zainteresowanych nauką raz w tygodniu, a także kursy standardowe – zajęcia odbywają się wówczas dwa razy w tygodniu. W swojej ofercie posiadamy także kursy przyspieszone, jak również intensywne skierowane do osób, które chciałyby nabyć umiejętność posługiwania się językiem polskim w bardzo krótkim czasie. Każdy kurs języka polskiego, niezależnie od jego profilu oraz poziomu, jest przygotowywany i przeprowadzany w oparciu o indywidualne potrzeby i cele osoby lub osób, które chciałyby podjąć lub kontynuować naukę. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzony zostaje wywiad z klientem, podczas którego określamy jego indywidualne predyspozycje i preferencje, definiujemy cel nauki, jak również ustalamy poziom, częstotliwość, intensywność, długość kursu oraz jego porę. Dzięki elastycznej formule zajęć naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Klient przed podjęciem ostatecznej decyzji ma możliwość sprawdzenia, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod będą prowadzone zajęcia, ponieważ pierwsza lekcja jest lekcją pokazową, którą klient otrzymuje w prezencie.

Metody nauczania

W swojej pracy jako lektor języków obcych wykorzystuję osiągnięcia współczesnej metodyki. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które posiadam doskonale wiem, w jaki sposób uczniowie najłatwiej i najszybciej nabywają praktyczne umiejętności językowe oraz pokonują to, co w nauce języka obcego najtrudniejsze, czyli barierę językową a także potrafię w ciekawy sposób pracować zarówno z tekstem pisanym, jak i mówionym. Podczas zajęć koncentruję się na kształtowaniu i rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych – zarówno umiejętności mówienia, umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej, w tym wypełniania oficjalnych formularzy, sporządzania raportów oraz pisania życiorysów – w proporcjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Te proporcje inaczej będą się bowiem rozkładać w przypadku osób, które pragną zdać egzamin państwowy z języka polskiego, inaczej w przypadku osób, które mieszkają w Polsce, ale nie mają potrzeby składania takiego egzaminu, jeszcze inaczej w przypadku osób, które traktują naukę języka jako swoje hobby. Przygotowując i prowadząc zajęcia dbam o zapewnienie najwyższych standardów nauczania oraz maksymalne wykorzystanie czasu poświęconego nauce i dlatego dokładam wszelkich starań, aby była ona efektywna, ale zarazem przyjemnym i interesującym doświadczeniem, a materiał podany w prosty, ale atrakcyjny sposób. Dlatego prowadząc zajęcia wykorzystuję nowoczesne metody audio-wizualne, bogaty warsztat dydaktyczny, składający się głównie z najnowszych materiałów szkoleniowych dostępnych na rynku polskim, tworzę własne materiały dydaktyczne, biorę pod uwagę indywidualny styl uczenia się, predyspozycje, preferencje oraz cele moich uczniów, motywuję i aktywizuję ich do intensywnej pracy oraz zachęcam do poszukiwania reguł rządzących językiem, stwarzam warunki do kreatywnego wykorzystywania i rozwijania nabytych umiejętności, uczę myślenia w języku polskim, na bieżąco badam postępy w nauce. Zapisując się na prowadzony przeze mnie kurs otrzymujecie Państwo:

  • możliwość nauczenia się języka polskiego w szybki, prosty i interesujący sposób w przyjemnej i niepowtarzalnej atmosferze pod okiem profesjonalnej i doświadczonej nauczycielki;
  • zajęcia dopasowane do swoich potrzeb, celów i możliwości;
  • dostęp do najnowszych podręczników i fachowej literatury;
  • dodatkowe bezpłatne porady i wskazówki metodyczne dotyczące m.in. sposobów indywidualnego uczenia się języka norweskiego, rozwiązywania zadań domowych, przygotowania do egzaminów językowych pisemnych i ustnych, efektywnego zarządzania czasem podczas składania egzaminu, rozwiązywania pojawiających się problemów językowych;
  • dodatkowe bezpłatne informacje praktyczne na temat m.in. realiów życia w Polsce, polskich instytucji publicznych, polskiego rynku pracy;
  • dodatkowe bezpłatne informacje szczegółowe na temat państwowych egzaminów językowych, m.in. ich części składowych, terminów i miejsc ich przeprowadzania, kryteriów ich oceny;
  • rabaty w przypadku korzystania z usług tłumaczeniowych;

Zachęcam do skorzystania z moich usług wszystkie osoby poszukujące lektora języka polskiego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, umie zdefiniować cele, dostosować system szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta oraz przygotować i przeprowadzić interesujące zajęcia, potrafi zmotywować do nauki, jest cierpliwy i wyrozumiały, ale także konsekwentny. Proszę pamiętać, że sukces w nauce języka obcego jest możliwy do osiągnięcia. Wystarczy skontaktować się z firmą „Plus 47”.

Dodatkowe informacje na temat kursów języka polskiego i stosowanych metod znajdziecie Państwo w zakładkach cennik/ nauka języków obcych/ język polski, oferta/ FAQ/ nauka języków obcych oraz oferta/ nauka języków obcych/ opinie studentów

Dlaczego warto?

Skorzystanie z oferty firmy „Plus 47” w zakresie nauki języka polskiego to doskonały wybór. Dlaczego? Po pierwsze zostajecie Państwo objęci moją opieką, czyli opieką doświadczonej nauczycielki, posiadającej szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metodyki nauczania języków obcych. Po drugie jestem osobą, która płynnie posługuje się językiem norweskim i niemieckim, czyli posiada umiejętności, których brak innym lektorom uczącym języka polskiego jako obcego. Z tego też powodu zapraszam do współpracy przede wszystkim osoby pochodzące z Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Po trzecie pracując ze mną nie tylko nauczycie się Państwo komunikować w języku polskim, ale zdobędziecie również wiedzę na temat kultury mojego kraju oraz mentalności jego mieszkańców, wiedzę, która jest niezbędna, aby czuć się w Polsce po prostu dobrze. Po czwarte dzięki mojemu doświadczeniu uzyskacie Państwo dodatkowe wsparcie – jestem bowiem osobą, która ponad rok mieszkała w Norwegii i doskonale wie, co odczuwa i czego potrzebuje obcokrajowiec w innym kraju. Po piąte udział w moich zajęciach to doświadczenie twórcze i rozwijające, skłaniające do aktywności intelektualnej. Po szóste to wszystko możecie Państwo otrzymać w bardzo atrakcyjnej cenie. A po siódme? Więcej nie zdradzę... Natomiast chętnie zaproszę do poszukiwań kolejnych powodów, dla których warto skorzystać z oferty mojej firmy. Wystarczy jeden telefon lub mail.

Egzaminy

Coraz więcej osób uczy się języka polskiego jako obcego. Takich osób na całym świecie jest około 10 tysięcy, z czego około jedna trzecia poznaje język polski na uczelniach i w szkołach językowych w Polsce. Osoby, od których polscy pracodawcy lub polskie uczelnie wymagają udokumentowania umiejętności językowych, mają możliwość zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Osobom, które otrzymają ocenę pozytywną z egzaminu wręczane są certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego na jednym z 3 poziomów: B1 (poziom podstawowy), B2 (poziom średnio zaawansowany) oraz C2 (poziom zaawansowany). Egzamin certyfikatowy przygotowuje Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a testowane są takie sprawności językowe jak rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej. Ważny jest poziom umiejętności językowych, nie ma natomiast znaczenia, gdzie i jaką metodą kandydat opanował język.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK